BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-07-21 00:53:09

Dane teleadresowe

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48 727 030 000

KRS: 0000357114
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9542699716
REGON: 241592956

Kapitał zakładowy: 140.712.500,00  zł
Rachunki bankowe:
Bank PEKAO S.A. - 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200
Bank Gospodarstwa Krajowego - 56 1130 1091 0003 9091 1720 0001


Informacje o dokumencieWprowadzenie: Radosław Turbak 2010-12-18 00:00:00
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Krzysztof Bojda 2021-01-07 12:29:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP
Dokument podpisano: 2021-01-07 09:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000