BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-07-21 01:09:44

Koleje Śląskie Sp. z o. o. to Spółka, założona 8 kwietnia 2010 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Śląskie, powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego.
Przedmiotem działalności Spółki są przede wszystkim kolejowe regionalne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem.

Koleje Śląskie sp. z o. o. chcą zostać wiodącym przewoźnikiem pasażerskim na obszarze województwa śląskiego, aby świadczyć wysokiej jakości usługi, działając w sposób optymalny pod względem ekonomicznym.

Nasze główne cele to:

  • zapewnienie zbiorowego transportu kolejowego na terenie województwa;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku lokalnej kolei aglomeracyjnej wśród pasażerów i podmiotów zewnętrznych;
  • rozwój ilościowy i jakościowy posiadanego taboru;
  • tworzenie spójnego i stabilnego zespołu pracowników firmy. 

Przedmiot działalności Spółki jest określony szczegółowo w akcie założycielskim spółki i obejmuje między innymi:

  • kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem;
  • działalność usługową w zakresie taboru kolejowego.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług przewozów kolejowych osób na terenie województwa śląskiego przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i wygody użytkowników.

Właścicielem Spółki Koleje Śląskie Sp. z o. o. jest Województwo Śląskie. Powołano ją do życia na mocy Uchwały Nr III/47/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Koleje Śląskie dysponują nowoczesnym taborem. Wypełniając misję społeczną, Spółka zapewnia swój wkład w budowę sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej.


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000