BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 03:31:39

Regulamin korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Data: 2012-08-09
 1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej (zwanego w skrócie BIP), prowadzonego przez Koleje Śląskie.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Koleje Śląskie publikują informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 4. Przy projektowaniu BIP wykorzystano jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania Bip zaleca się:
  1. system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista lub Linux,
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript: Microsoft Internet Explorer od wersji 6 wzwyż albo Firefox od wersji 2 wzwyż,
  3. przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z formatami wynikającymi z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
 5. Koleje Śląskie zastrzegają sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 2012-08-09.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Radosław Miszak 2012-08-09 10:47:00
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Łukasz Florek 2017-02-07 09:37:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcin Duda - nadzór techniczny nad BIP
Dokument podpisano: 2017-02-07 09:36:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000