BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-07-21 00:51:52

Zarząd


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-08-19 15:08:49
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja adresu e-mail Sekretariatu Spółki
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2020-12-28 16:38:18
Opis zmian dokumentu:
Zmiana osoby sprawującej nadzór merytoryczny
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2017-04-12 09:02:50
Opis zmian dokumentu:
Odwołanie wiceprezesa zarządu - Dariusza Pękosza
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Łukasz Florek
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Mrzyczek-Szczęsny - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2017-02-07 08:57:51
Opis zmian dokumentu:
Zmiana numeru telefonu od 01.02.2017 r.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Łukasz Florek
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Mrzyczek-Szczęsny - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2015-09-29 10:27:32
Opis zmian dokumentu:
Zmiana zarządzającego
Wprowadzający informację: Systemowy Administrator Automatyczny
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcin Duda - nadzór techniczny i merytoryczny nad BIP


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2012-08-07 23:43:53
Opis zmian dokumentu:
Migracja informacji ze starego oprogramowania BIP - poprzednia data publikacji 31.07.2012
Wprowadzający informację: Administrator Systemowy
Odpowiedzialny merytorycznie: Radosław Turbak - nadzór techniczny i merytoryczny nad BIP


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000