BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2022-12-10 00:35:37

Koordynator ds. dostępności


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2022-03-07 14:53:49
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja dokumentu
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2022-03-07 14:50:44
Opis zmian dokumentu:
Dodanie informacji o zakresie działalności KŚ w tekście łatwym do czytania
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-11-09 14:20:19
Opis zmian dokumentu:
Dodano Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-11-09 14:18:19
Opis zmian dokumentu:
Dodano Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-11-09 11:56:49
Opis zmian dokumentu:
Dodanie treści dokumentu
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-11-09 11:50:07
Opis zmian dokumentu:
Dodanie dokumentu
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2021-11-09 11:43:30
Opis zmian dokumentu:
Dodanie dokumentu
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000