BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2022-09-28 17:55:46

Informacja o zakresie działalności Kolei Śląskich w tekście łatwym do czytania


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2022-05-26 08:55:37
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja dokumentu
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2022-03-07 14:39:25
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000