BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-05-26 20:52:48

Koordynator ds. dostępności

Data: 2021-11-08

 

Koordynatorem do spraw dostępności w Kolejach Śląskich jest:

Marek Widuch

tel.: +48 727 030 208
e-mail: marek.widuch@kolejeslaskie.pl

 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Markiem Widuchem za pośrednictwem:

 

  • SMS;
  • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

 

Informacja o zakresie działalności Kolei Śląskich w tekście łatwym do czytania

 

Plan działania Kolei Śląskich na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062) publikujemy Raport o stanie zapewnienia dostępności Kolei Śląskich.

Raport zawiera informacje w zakresie spełniania przez Koleje Śląskie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.


plik do pobrania 1636464019.pdf
Informacje o dokumencieWprowadzenie: 2021-11-08 11:45:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000