BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2021-10-15 21:56:03

Łukasz Florek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2016-03-18 07:23:37
Opis zmian dokumentu:
Zmiana uprawnień
Wprowadzający informację: Systemowy Administrator Automatyczny
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcin Duda


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2016-03-17 13:15:47
Opis zmian dokumentu:
Wprowadzenie i publikacja dokumentu na stronach BIP
Wprowadzający informację: Systemowy Administrator Automatyczny
Odpowiedzialny merytorycznie:


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000