BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 03:24:17

Majątek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2019-12-23 12:04:40
Opis zmian dokumentu:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Mrzyczek-Szczęsny - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2017-02-07 09:28:03
Opis zmian dokumentu:
Zmiana osoby odpowiedzialnej merytorycznie
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Łukasz Florek
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Mrzyczek-Szczęsny - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2015-01-30 11:23:35
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja kapitału zakładowego Spółki.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-09-11 22:16:59
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-05-23 10:28:00
Opis zmian dokumentu:
Zmiana treści
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-05-15 11:01:19
Opis zmian dokumentu:
Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2013-06-21 13:04:05
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2013-04-02 09:42:38
Opis zmian dokumentu:
Zmiana wysokości kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Systemowy Administrator Automatyczny
Odpowiedzialny merytorycznie: Radosław Turbak


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2010-12-18 00:00:00
Opis zmian dokumentu:
Migracja informacji ze starego oprogramowania BIP - poprzednio opublikował Radosław Turbak w dniu 18.12.2010
Wprowadzający informację: Radosław Turbak
Odpowiedzialny merytorycznie: Radosław Turbak


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000