BIP Koleje Śląskie

Czas wygenerowania treści 2021-11-27 06:28:31

Dane teleadresowe


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2021-01-07 12:29:42
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja osoby odpowiedzialnej merytorycznie oraz informacji o wysokości kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Krzysztof Bojda
Odpowiedzialny merytorycznie: Agnieszka Biniek-Ślużyńska - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2017-02-07 09:30:46
Opis zmian dokumentu:
Zmiana danych teleadresowych spółki od 01.02.2017 r.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Łukasz Florek
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Mrzyczek-Szczęsny - nadzór merytoryczny nad BIP


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2016-06-16 12:31:06
Opis zmian dokumentu:
Zmiana numerów kont bankowych
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Łukasz Florek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2015-01-30 11:29:40
Opis zmian dokumentu:
Zmiana kapitału zakładowego Spółki.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-09-11 22:16:04
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja kapitału zakładowego.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-05-23 10:28:34
Opis zmian dokumentu:
Zmiana treści
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2014-05-15 11:03:01
Opis zmian dokumentu:
Zmiana wysokości kapitału zakładowego.
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2013-07-25 10:02:36
Opis zmian dokumentu:
aktualizacja kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Redaktor BIP Mateusz Mniszek
Odpowiedzialny merytorycznie: Mateusz Mniszek


Edycja istniejącej pozycji w tablicy

Data i czas operacji: 2013-04-09 10:36:34
Opis zmian dokumentu:
Aktualizacja kapitału zakładowego
Wprowadzający informację: Systemowy Administrator Automatyczny
Odpowiedzialny merytorycznie: Radosław Turbak


Dodanie nowej pozycji do tablicy

Data i czas operacji: 2010-12-18 00:00:00
Opis zmian dokumentu:
Migracja informacji ze starego oprogramowania BIP - poprzednio opublikował Radosław Turbak w dniu 18.12.2010
Wprowadzający informację: Radosław Turbak
Odpowiedzialny merytorycznie: Radosław Turbak


 

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
40-074 Katowice
tel.: +48727030000